Suur maski test

Me täname kõiki, kes saatsid oma maske testimisele. Maske saatis üle saja inimese ja kokku kogunes maske 139, sealhulgas korduvkasutatavaid maske 115, poest ostetud maske 108 ning isetehtud maske 31. Kahjuks ei lisanud paljud inimesed oma saadetud maskidele täiendavat infot, mistõttu näetegi tulemuste tabelis palju lahtreid sõnaga "puudub".

Maske oli väga erinevaid ja olenevalt millist omadust rõhutada, kas maski materjali efektiivsust erineva suurusega osakeste filtreerimisel (filtreerimisvõimet) või mugavust-kergust läbi maski hingamisel (hingatavust), võib üks või teine mask olla parem. Joonisel 1 on kujutatud maskide võimet filtreerida 300 nm ja 3000 nm läbimõõduga osakesi. Iga testitud mask on joonisel esindatud ühe punktiga, mille värv ja suurus on mastaabis hingatavusega. Mida suurem ja sinisem punkt, seda parem hingatavus ja, vastavalt, mida tumepunasem ja väiksem on punkt, seda raskem on läbi maski hingata. Näeme, et enamus hea hingatavusega maske filtreerib 300 nm osakesi vähem kui 50% ning 3000 nm osakesi alla 80%. Kuid selles piirkonnas on ka maske, mis on ühtaegu nii halva hingatavusega kui ka halbade filtreerimise omadustega (punastes toonides punktid joonise vasakpoolses osas). Selliseid maske peaks kindlasti vältima. Parimat kaitset andvad maskid filtreerivad hästi kõiki testimisel mõõdetud kolme suurusega osakesi (100 nm, 300 nm ja 3000 nm). Neid maske esindavad punktid paigutuvad joonisel ülemisse paremasse nurka. Õnneks on nende seas ka maske, läbi mille on võimalik hingata.


Ülevaade maskide omadustest Joonis 1. Maskide 300 nm ja 3000 nm suuruste osakeste filtreerimisvõime. Värv ja punkti suurus kirjeldab hingatavust.

Meile saadeti testimiseks nii korduvkasutatavaid kui ka ühekordselt kasutatavaid maske. Jooniselt 2 näeme ilmekalt, et korduvkasutatavad maskid on filtreerimisomadustelt väga erinevad, samas ühekordsed maskid on enamasti kõik väga heade omadustega. Mõni erand on siiski ka, mõni ühekordne mask oli viletsapoolse filtreerimisvõimega.
korduvkasutatavad maskid vs muud Joonis 2. Maskide 300 nm ja 3000 nm läbimõõduga osakeste filtreerimisvõime. Punkti suurus kirjeldab hingatavust. Sinised punktid vastavad korduvkasutatavatele maskidele ja punased ühekordselt kasutatavatele maskidele.

Palju tuli ka isetehtud maske, üksigi isetehtud mask ei suutnud püüda 300nm osakesi üle 50% kuid suuremad osakesi filtreerisid osa neist juba päris hästi (vt. Joonis 3)

poest vs isetehtud Joonis 3. Maskide 300 nm ja 3000 nm suuruste osakeste filtreerimisvõime, punkti suurus kirjeldab hingatavust. Sinised punktid vastavad isetehtud ja punased poest ostetud maskidele.

Siin avaldatud testi tulemused annavad maskide filtreerimis omaduste kohta üldise hinnangu. Testid ei ole tehtud kehtestatud standardite järgi ja ei ole sertifikaat nõuetele vastavuse kohta. Siin esitatud tulemuste publitseerimine ei ole lubatud ilma loata. Tegijad ei vastuta väärkasutamise või väärtõlgendamise eest.

Linke

Juhend nõuetest isikukaitsevahendite turustamisele
Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele & Meditsiinilise maski valmistamise juhised ettevõtjatele