Maskide ja muude filtreerivate kangaste testimine

Pakume järgmiseid teste:

Kogukonnamaski testimine

Testid teeme vastavalt juhendis CWA 17553 esitatud nõuetele

  1. Osakeste filtreerimisvõime test (PFE - particle filtration efficiency). 3µm suurustele osakestele. Testimiseks kasutame standardis EN 13274-7 kirjeldatud aparatuuri, kuna standart on <1µm osakestele, kasutame erinevat detektorit, mis võimaldab 3µm osakeste mõõtmist.
  2. Peapaelte tugevuse testimine vastavalt CWA 17553
  3. Õhuläbilaskvuse (hingatavuse) testimine vastavalt standardis EN 14683:2019 kirjeldatud metoodikale.

Testid vastavalt CWA17553 juhendile võimaldavad märgistada maskide müügipakendid vastavalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti nõuetele. Selleks testiks on tarvilik kordus 5 maskiga, igalt maskil mõõdame vähemalt 3 proovi.

Muud testid

  1. Kangasmaterjalide õhuläbilaskvuse määramine EVS-EN ISO 9237:2000
  2. Osakeste filtreerimisvõime testimine erinevas suuruses osakestele. Valitavad suurused on 5nm-10µm.
  3. Materjaliuuringud elektronmikroskoobiga
Eelmine